0601 / 654 69; 0601 / 653 23;

Животновъдство

Животновъдната дейност на Агроелит е специализирана в Свиневъдството и производството на свинско месо. Производството обхваща пълня биологичен цикъл- от бозайници до угояване и последващата реализация на пазара.
Свинекомплексът е разположен върху площ от 40 дка. В него се отглеждат холандски породи свине,от породата  Топигс , които напълно отговарят на европейските изисквания за съдържание на постно месо. Годишният капацитет на Свинекомплекса е над 1500 тона трупно месо.
Свинекомплексът е изграден в съответствие с изискванията за хуманно отношение към животните и безопасността на храните.