0601 / 654 69; 0601 / 653 23;

Фуражо-производство

Фуражното производство е организирано във фуражен цех, находящ се в област Търговище с. Макариополско . Капацитетът на цеха е 10 тона на час. В него се произвеждат смески и концентрирани фуражи за говедовъдството, свиневъдството, птицевъдството и други сектори на животновъдството.
 За постоянното следене на качеството на фуражите във Фуражния цех има изградена собствена лаборатория и е внедрена Система за анализ на опасностите и критичните точки ( НАССР ). С цел подобряване на минералния и витаминния състав на фуражите в производството се използуват биоконцентрати на Световно утвърдени производители.
Предприятието е сред най-добре развиващите се в района, като снабдява животновъдни обекти, попадащи и извън обхвата на Търговищка област.