0601 / 654 69; 0601 / 653 23;

Контакти

Зърнобаза с. Буйново
Стац. тел: 06066/2218
Факс: 06066/2223
Моб. тел: 0886688505 – Николай Горчев
Имейл: baza.buinovo@agroelit.bg

Зърнобаза с. Макариополско
Факс: 06026/2300
Моб. тел: 0884737006 – Димитър Велинов
Имейл: baza.makariopolsko@agroelit.bg

Изпращане

Свържете се с нас