0601 / 654 69; 0601 / 653 23;

Контакти

Зърнобаза с. Буйново
Моб. тел: 0886688505– НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ
Имейл: baza.buinovo@agroelit.bg

Зърнобаза с. Макариополско
Моб. тел: 0885340650 – ГРИГОР ДЕНЕВ
Имейл: baza.makariopolsko@agroelit.bg

Изпращане

Свържете се с нас