0601 / 654 69; 0601 / 653 23;

Продукти

Сорт Веслец

Зимно-пролетен тип на развитие, многореден фуражен ечемик за есенна, предзимна и рана пролетна сеитба. Устойчив на полягане и пречупване, сортът притежава много добра студоустойчивост и устойчивост към болести.Високо продуктивен и подходящ за отглеждане във всички райони на страната.

Сорт Емон

Зимен биологичен тип, пивоварен двуреден ечемик .Ранен сорт с добра устойчивост на полягане и болести.Високо продуктивен и с отлични пивоварни качества сортът е подходящ за отглеждане в райони с надморска височина до 600м.

Сорт Уенди

Ранен сорт многореден фуражен ечемик със зимен тип на развитие.Отличава се с висока екологична пластичност и продуктивност.Ниски ,устойчиви на полягане и болести растения с много висок добивен потенциал .Сортът е подходящ за отглеждане във всички райони на страната.

Сорт Тодора

Средно ранен, безосилест сорт с добра устойчивост на полягане.Една от най-продуктивните пшеници със стабилни добиви при различни призводствени условия.Отлична устойчивост на болести,плътен стъблостой и добри хлебопекарни качества.Поради високото си съдържание на скорбяла ,той е най-подходящия за призводство на нишесте, спирт и биоетанол.

Сорт Енола

Осилест,устойчив на оронване ранен сорт,с дълъг период на наливане на зърното.По хлебопекарни качества е средна с повишена сила пшеница,група по качество –Б. Сортът притежава много добра студоустойчивост и устойчивост на полягане. Високодобивен, подходящ за интензивно отглеждане ,без специални изисквания.

Сорт Кристи

Безосилест , плътен,устойчив на оронване средно ранен сорт.Група по качество-Б. Сортът е с много добра студоустойчивост и устойчивост на болести.Хектолитровото му тегло е 79-82кг.Кристи е пшеница с високи , стабилни добиви и отлична толерантност към абиотичен стрес.

Сорт Авеню

Безосилест , ранен сорт с ниски растения , класове със средна плътност и дължина.Авеню е с много добра зимоустойчивост и е подходящ за отглеждане в цялата страна . Оставяйки малко растителни остатъци е много добър предшественик за последващите култури.Сортът е с отличен потенциал за добив,много висок коефициент на братимост и стабилност в представянето.

Сорт Апаш

Безосилест , средно ранен сорт залага висок брой равностойни плодоносни братя. Апаш е ниско растение с висок потенциал за добив,много добра пластичност и добри агрономически показатели.Отлично представяне при интензивни условия,подходящ за отглеждане във всички райони на страната.

Сорт Акорд

Ранен сорт, устойчив на полягане, с осилест клас, с висока плътност и устойчивост на оронване.Характерно за сорта е неговата висока студоустойчивост и устойчивост на болести .Акорд е подходчящ за диетичен хляб и фуражи.Невзискателен към почвата, с висок птенциал за добив ,той е предпочитан на нашия пазар.

Сорт Фаворит

Средно ранозрял с едри семена и масленост 40-41%. Добивен сорт с висока абсолютна маса /115г/,подходящ за консумация и сладкарски изделия. Много адаптивен с оптимална гъстота на посева 4500р/дка.

Сорт Сан Лука

Средно ранозрял хибрид за масово производство с височина 148-177см., устойчив на полягане и основните болести по слънчогледа.Екологично пластичен, високодобивен хибрид с оптимална гъстота на посева 5000-5500р/дка.

Сорт Кнежа 307

Простолинеен хибрид с вегетационен период 110 дни.Растенията са средно високи, устойчиви на полягане с бърз старт на развитие.Добивите са от 900-1100кг/дка без напояване, при напояване до 1500кг/дка.Хибридът е устойчив на икономически важни болести по царевицата.Оптимална гъстота без напояване -6000р/дка,с напояване-6800р/дка.

Сорт Кнежа 442

Средноран хибрид с вегетационен период 115-120дни.Растенията са здрави,устойчиви на полягане. Кочаните са конично – цилиндрични с жълто зърно, тип полутвърдо.Високодобивен хибрид ,устойчив на болести.Добив без напояване до 1000кг/дка.

Сорт Кнежа 509

Среднокъсен хибрид с вегетационен период 125-130дни.Здрави ,устойчиви на полягане растения,кочани- слабоконусовидни с розово вретено и жълто зърно тип конски зъб.Високопродуктивен хибрид ,устойчив на болести ,с добиви от 1000-1400кг/дка.Оптимална гъстота на отглеждане 4500р/дка при неполивни и 6500 при поливни условия.

Сорт Кнежа 613

Простолинеен хибрид с вегетационен период 130-135 дни.Хибридът има здраво, небратящо стъбло с височина 250-255см.Цилиндрични кочани,червено вретено и зъбовидно зърно.Висока продуктивност при различни условия с добиви от 1000 до 1500кг/дка.Оптимална гъстота на отглеждане 4000р/дка при неполивни и 5500р/дка при напояване.

Сорт Кнежа М 625

Модифицирана формула на Кнежа 625 с вегетационен период 132-135 дни. Растенията са устойчиви на полягане с височина 230-250см.Хибрида е с висока адаптивна способност,устойчивост на засушаване и болести.Едри кочани с жълто зърно,тип конски зъб. Високопродуктивен с по-високи възмжности от оригиналния хибрид с добиви от 1000 до1350кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане 4200р/дка при неполивни и 5500р/дка при напояване.

Пролетен фуражен грах Атлас

Средно ранозрял, устойчив на полягане, подходящ за механизирано прибиране.Устойчив на основните болести по граха, с добра сухоустойчивост. Екологично пластичен,високодобивен сорт, подходящ за отглеждане в цялата страна.

Сортове соя: Санда,Ика и PR91M10

Сортовете соя, които предлагаме са с висока масленост и съдържание на протеини. Устойчиви на полягане и с висок добивен потенциал, те са подходящи за отглеждане във всички райни на страната.

Сорт Люцерна Плато

Високодобивен сорт за интензивно отглеждане със стабилни добиви.Зимоустойчив с високо съдържание на протеин.Благодарение на дълбоката коренова система издържа на периоди на засушаване.

Други семена: фий, просо ,нахут , кориандър и овес

Треви и тревни смески Подходящи за затревяване на паркове, градини, ливади и пасища.