0601 / 654 69; 0601 / 653 23;

Продукти

Предстартер до 10 кг

Указание за употреба: Изхранва се на воля, като единствен фураж.
Аналитичен състав:

Суров протеин18,2 % Калций 0,79 %
Сурови влакнини 2,8 % Фосфор 0,52 %
Сурови мазнини 4,6 % Натрий 0,22 %
Сурова пепел 4,7 % Лизин 1,43 %
Обменна енергия 3420 Ссаl / кг фураж Метионин 0,46 %

Стартер до 20 кг

Указание за употреба: Изхранва се след предстартера, като единствен фураж. Консумацията е около 500гр/ден и постепенно се увеличава до 800-1200гр/ден до достигане на 20кг живо тегло.
Аналитичен състав:

Суров протеин19,0 % Калций 0,80 %
Сурови влакнини 4,1 % Фосфор 0,59 %
Сурови мазнини 2,4 % Натрий 0,19 %
Сурова пепел 4,6 % Лизин 1,00 %
Обменна енергия 3230 Ссаl / кг фураж Метионин 0,30 %

Гроуер от 20 до 60 кг

Указание за употреба: Изхранва се на воля през целия период /60-70 дни/ до достигане на жива маса около 60 кг.
Аналитичен състав:

Суров протеин15,0 % Калций 0,77 %
Сурови влакнини 5,4 % Фосфор 0,56 %
Сурови мазнини 2,4 % Натрий 0,18 %
Сурова пепел 4,8 % Лизин 0,78 %
Обменна енергия 3075 Ссаl / кг фураж Метионин 0,27 %

Свине за угояване над 60 кг

Указание за употреба: Изхранва се на воля от 55-60 кг жива маса до предаване за клане.
Аналитичен състав:

Суров протеин13,0 % Калций 0,61 %
Сурови влакнини 6,0 % Фосфор 0,55 %
Сурови мазнини 2,6 % Натрий 0,16 %
Сурова пепел 4,5 % Лизин 0,62 %
Обменна енергия 3000 Ссаl / кг фураж Метионин 0,25 %

Бременни свине майки

Указание за употреба: Изхранва се нормирано като единствен фураж през пе риода на бременност.Количеството фураж зависи от изискванията на хибрида.
Аналитичен състав:

Суров протеин14,5 % Калций 0,62 %
Сурови влакнини 6,4 % Фосфор 0,53 %
Сурови мазнини 2,7 % Натрий 0,19 %
Сурова пепел 4,3 % Лизин 0,77 %
Обменна енергия 3020 Ссаl / кг фураж Метионин 0,27 %

Лактиращи свине майки

Указание за употреба: Дава се като единствен фураж според изискванията на хибрида.
Аналитичен състав:

Суров протеин16,0 % Калций 1,05 %
Сурови влакнини 4,2 % Фосфор 0,63 %
Сурови мазнини 4,3 % Натрий 0,20 %
Сурова пепел 4,7 % Лизин 1,00 %
Едрина 7,0 % Метионин 0,32 %
Обменна енергия 3230 Ссаl / кг фураж Влага 11,7 %

Бройлери стартер от 0 до 4 седмична възраст

Указание за употреба: Изхранва се на воля като единствена храна за пилетата през първите три седмици след излюпването.
Аналитичен състав:

Суров протеин19,0 % Калций 0,91 %
Сурови влакнини 4,2 % Фосфор 0,76 %
Сурови мазнини 4,6 % Натрий 0,19 %
Сурова пепел 4,5 % Лизин 1,17 %
Обменна енергия 2950 Ссаl / кг фураж Метионин 0,52 %

Бройлери финишер от 4 до 8 седмична възраст

Указание за употреба: Изхранва се на воля като единствена храна в растежния период за угояване на пилета бройлери от 4 до 8 седмици.
Аналитичен състав:

Суров протеин18,0 % Калций 0,92 %
Сурови влакнини 4,9 % Фосфор 0,75 %
Сурови мазнини 5,8 % Натрий 0,16 %
Сурова пепел 4,5 % Лизин 1,00 %
Обменна енергия 3050 Ссаl / кг фураж Метионин 0,46 %

Подрастващи пилета (ярки) от 6 до 18 седмична възраст

Указание за употреба: Дава се на воля, като единствена храна за растящите пилета от яйценосно направление от 6 до 18 седмична възраст.
Аналитичен състав:

Суров протеин15,3 % Калций 0,98 %
Сурови влакнини 4,3 % Фосфор 0,70 %
Сурови мазнини 3,1 % Натрий 0,16 %
Сурова пепел 4,5 % Лизин 0,73 %
Обменна енергия 2850 Ссаl / кг фураж Метионин 0,36 %

Кокошки носачки фаза 1

Указание за употреба: Изхранва се на воля, като единствен фураж в периода след пронасянето. Средно дневната консумация варира около 110гр на кокошка в зависимост от хибрида и сезона.
Аналитичен състав:

Суров протеин17,0 % Калций 3,70 %
Сурови влакнини 4,3 % Фосфор 0,69 %
Сурови мазнини 3,1 % Натрий 0,16 %
Сурова пепел 11,4 % Лизин 0,77 %
Обменна енергия 2700 Ссаl / кг фураж Метионин 0,39 %

Кокошки носачки фаза 2

Указание за употреба: Изхранва се на воля, като единствен фураж след тази възраст. Средно дневната консумация варира около 115гр на кокошка в зависимост от хибрида и сезона.
Аналитичен състав:

Суров протеин15,0 % Калций 4,00 %
Сурови влакнини 4,8 % Фосфор 0,67 %
Сурови мазнини 3,5 % Натрий 0,16 %
Сурова пепел 12,5 % Лизин 0,76 %
Обменна енергия 2630 Ссаl / кг фураж Метионин 0,37 %

Tелета стартер

Указание за употреба: Дава се на воля след едноседмична възраст до 60-90 дена, в съчетание с доброка чествено ливадно или люцерново сено и с млечна храна.
Аналитичен състав:

Суров протеин18,5 % Калций 0,76 %
Сурови влакнини 5,4 % Фосфор 0,56 %
Сурови мазнини 3,3 % Натрий 0,24 %
Сурова пепел 5,3 % Магнезий 0,23 %
Кръмни единици за растеж 1,28 ед / кг.ф

Телета угояване

Указание за употреба: Фуражът се изхранва в комбинация с основни дажби от обемисти фуражи, бала нсирани по протеин. Към основните дажби се включва доброкачествено ливадно или люцерново сено, силажи, сенажи, пасищна трева, в зависимост от сезона.
Аналитичен състав:

Суров протеин15,5 % Калций 0,67 %
Сурови влакнини 6,5 % Фосфор 0,58 %
Сурови мазнини 3,2 % Натрий 0,24 %
Сурова пепел 5,1 % Магнезий 0,26 %
Кръмни единици за растеж 1,27 ед / кг.ф Хлориди 0,62 %
Кръмни единици за мляко 1,16 ед / кг.ф

Млечни Крави (крави в лактация)

Указание за употреба: Фуражът се изхранва в комбинация с основни дажби от обемисти фуражи, балансирани по протеин. Разхода на смеска зависи от млечността, обикновенно се дава по 0,5 кг комбиниран фураж за всеки килограм мляко над 8 кг дневна млечност.
Аналитичен състав:

Суров протеин18,0 % Калций 0,75 %
Сурови влакнини 9,2 % Фосфор 0,71 %
Сурови мазнини 2,3 % Натрий 0,38 %
Сурова пепел 6,0 % Магнезий 0,33 %
Кръмни единици за растеж 1,07 ед / кг.ф
Кръмни единици за мляко 1,16 ед / кг.ф

Агнета и ярета стартер

Указание за употреба: Дава се на воля след едноседмична възраст до 60-90 дена, в съчетание с доброка чествено ливадно или люцерново сено и с млечна храна.
Аналитичен състав:

Суров протеин18,5 % Калций 0,76 %
Сурови влакнини 5,4 % Фосфор 0,56 %
Сурови мазнини 3,3 % Натрий 0,24 %
Сурова пепел 5,3 % Магнезий 0,23 %
Кръмни единици за растеж 1,28 ед / кг.ф

Агнета и ярета угояване

Указание за употреба: Фуражът се изхранва в комбинация с основни дажби от обемисти фуражи, бала нсирани по протеин.Към основните дажби се включва доброкачествено ливадно или люцерново сено, силажи, сенажи, пасищна трева, в зависимост от сезона.
Аналитичен състав:

Суров протеин15,5 % Калций 0,67 %
Сурови влакнини 6,5 % Фосфор 0,58 %
Сурови мазнини 3,2 % Натрий 0,24 %
Сурова пепел 5,1 % Магнезий 0,26 %
Кръмни единици за растеж 1,27 ед / кг.ф Хлориди 0,62 %
Кръмни единици за мляко 1,16 ед / кг.ф

Овце и кози дойни

Указание за употреба: Фуражът се изхранва в комбинация с основни дажби от обемисти фуражи, балансирани по протеин.Разхода на смеска зависи от млечността, обикновенно се дава по 0,5 кг комбиниран фураж за всеки килограм мляко над 8 кг дневна млечност.
Аналитичен състав:

Суров протеин18,0 % Калций 0,75 %
Сурови влакнини 9,2 % Фосфор 0,71 %
Сурови мазнини 2,3 % Натрий 0,38 %
Сурова пепел 6,0 % Магнезий 0,33 %
Кръмни единици за растеж 1,07 ед / кг.ф
Кръмни единици за мляко 1,16 ед / кг.ф

Зайци стартер

Указание за употреба: Изхранва се на воля като единствен фураж през целия период.
Аналитичен състав:

Суров протеин 17,2 % Калций 1,03 %
Сурови влакнини 13,3 % Фосфор 0,60 %
Сурови мазнини 3,2 % Натрий 0,19 %
Сурова пепел 6,5 % Лизин 0,82 %
Обменна енергия 2556 Ссаl / кг фураж Метионин 0,35 %

Агнета и ярета угояване

Указание за употреба: Изхранва се на воля като единствен фураж през целия период.
Аналитичен състав:

Суров протеин16,5 % Калций 0,90 %
Сурови влакнини 12,8 % Фосфор 0,54 %
Сурови мазнини 3,1 % Натрий 0,20 %
Сурова пепел 6,2 % Лизин 0,73 %
Обменна енергия 2605 Ссаl / кг фураж Метионин 0,32 %

Стартер

Разработва се...

Щрауси от 45 до 180 дена

Указание за употреба: Изхранва се като единствена храна в растежния период
Аналитичен състав:

Суров протеин19,0 % Калций 1,50 %
Сурови влакнини 7,8 % Фосфор 1,01 %
Сурови мазнини 3,7 % Натрий 0,22 %
Сурова пепел 6,5 % Лизин 1,00 %
Обменна енергия 2365 Ссаl / кг фураж Метионин 0,40 %

Щрауси от 180 до 360 дена

Разработва се...

Щрауси (яйценосен период)

Разработва се...

Щрауси (неяйценосен период)

Указание за употреба: Изхранва се като единствена храна в растежния период ..
Аналитичен състав:

Суров протеин 16,0 % Калций 1,28 %
Сурови влакнини 8,6 % Фосфор 0,86 %
Сурови мазнини 4,0 % Натрий 0,22 %
Сурова пепел 6,3 % Лизин 0,91 %
Обменна енергия 2290 Ссаl / кг фураж Метионин 0,40 %

Коне

Разработва се...

Пъдпъдъци

Разработва се...

Риби

Разработва се...

Гълъби

Разработва се...